Noticias

OBRAS CALLE SAN ANDRÉS

17-Diciembre-2020

Información de hoy sobre el estado de las obras que se están llevando a cabo en esta calle:

 

Por indicación do Concelleiro de Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas e Mobilidade, Juan Díaz Villoslada, comunícase a Asociación Zona Comercial Obelisco que en relación coas obras que se están a executar na Rúa San Andrés por causas metereolóxicas resulta finalmente imposible a finalización das mesmas antes das festas de Nadal.  Por dito motivo as obras pararán durante as festas, quedando so os elementos de obra e sinalización mínimos e imprescindibles e as gabias pechadas con formigón co fin de causar as menores molestias tanto a veciños como a comerciantes e hosteleiros.

As obras retomaranse no mes de xaneiro momento no cal tamén se procederá ao cambio das liñas de bus. 

 

- volver -

OBRAS CALLE SAN ANDRÉS

Aviso Legal   |   Administrar   |   © 2011 Asociación Zona Obelisco - T. 981 225 572 - F. 981 216 459   |   Desarrollado por ACR Comunicación - Public